Verklarende woordenlijst / Glossary of Dutch words

NL

Ik ben met deze lijst begonen met woorden die met de achternaam Dijkgraaf te maken hadden. Maar met elke woord dat ik gevonden heb waaren er meer woorden die er iets mee te maken had.

 

EN

I started this list with words and meanings that were related to my surname Dijkgraaf. But with every word I found, I found more words related to it.

In the Dutch language there are words for different types of dikes, depending on where they are located and seasonal or situational functionality.

So it gradually expanded to include more words, as the Dutch language has many words that relate to bodies of water and the means of controlling it and land reclemation

NL EN
Dam of Dijk?Dijk of DamDike or DamDam or Dijk?
DamsDamDamDams
StuwBarrage or flood-control dam 11
StuwdamWeir
StuwwalLateral Moraine 11
DijkrampAfkalvingCrumbling, Cave in, crumble away 2Dike disasters
DijkbreukDike Break
DijkdoorbraakDike break through
DijkvalDike Fall
Golfoverslagwave overtopping
IJsgangRapid Ice (movement)
OeverafschuivingRiver Erosion
OeververdedigingRiver Bank/Sea Shore defense
OverstromingFlood, overflow, outpouring 12
StormvloedStorm-Tide
WatersnoodrampWatersnoodramp (lit: Water distress disaster)
DijksAchterdijkBack-dikeDikes
AchterkadeAfter embankment
Bandijksee Winterdijk
DijkDike
DwarsdijkTraverse or cross dike
InlaagdijkSecondary or interior dikes
KadeEmbakment
KanaaldijkChannel Dike
KanaaloeverChannel bank
KwelderwalSeepage embankment
KweldijkSeapage Dike
OeverwalRiver ridge
RingdijkRing-Dike 2
RivierdijkRiver-Dike
SchaardijkDual? dike
SlaperdijkSleeper-Dike
StrandwalBeach embakment
WalEmbankment, Bank
WinterdijkWinter Dike
ZeedijkSea-Dike
ZeeweringSea embankment (dunes)
Zijkadesee dwarsdijk
ZomerdijkSummer-Dijk
ZomerkadeSummer-embankment
Dijks end dams die bekend zijnAfsluitdijkClosure dike) (lit: close off dike)Well knows dams and dikes
DeltawerkenDelta works
Dijks2AanwasGrowth or Increase 8Dijks2
AfwateringDrainage
DijkaanlegDike construction
DijkverzwaringDike reinforcing
OverlaatOverfall, waste weir 2
LandHoogveenHigh-moorLand
HoogveenlandschapHigh-moor landscape
HoogveenontginningslandschapHigh-moor reclaimed landscape
InlaagInner low (land)
KustCoast
KwelderSaltings 2
LaagveenLow-moor
Overslaggrondflood ground?
PolderPolder
RivierwaardHolm
SchorSaltings 2
UiterwaardForeland or foreshore 2
Veen
VoorlandForeshore
WaardLand surounded by water
WadMud-flat or shallow
WaddengebiedMud-flat or shallow area
WinterbedWinter (river) bed
ZomerbedSummer (river) bed
Land AanwiningBedijkingDiking/Daming inLand reclemation
BemalingDrainage
DijkageEmbakment, Embanking11
DroogmakerijLand Reclamation (lit. Dry Making)
InpolderingReclemation (lit: to make polders)
LaagveenlandschapPeat-bog Landscape
Nieuw landNew land
Offensieve bedijkingOffensive diking
Ontginingland clearing/reclemation
Opgevaren grondDreged ground
Opwas
Oud landOld land
Priel
Uitmalen
MalenMolenWindmillMills
Watergemaalwater-pumping
PlaatsIJsselmeerIJssel LakePlaces
ZuiderzeeSouthern Sea see IJsselmeer
ZuiderzeewerkenSouthern sea works
SluisDuikersluisDiver SluiceSluice
InlaatsluisInlet sluice
KeersluisTurn-sluice
SchutsluisLift-Lock2
SluisSluice, Lock
SpuisluisSluice
Uitlaatsluis
UitwateringssluisWater Release Lock
ZijlWatercourse or lock 2
SpreekwoordenAan de dijk zettenTo put at the dikeSayings
Als er een schaap over de dam is volgen er meerAfter one sheep is over the dam, more will follow
Dat zijn geen zoden aan de dijk.That's no sods on the dike
De dammen en dijken zijn doorgebrokenThe dams and dikes have been broken through.
Een dijk van een film / boekA dike of a film / book
Een dijk van een huis / salarisA dike of a house / salary
Een goede dam leggenLaying a good dam
Een kerel als een dijkA fellow as an dike
Een koe in de put is beter dan tien zwaluwen op de dijk.
Ergens een dam tegen opwerpenConstructing a dam somewhere.
Eten als een dijkerEating as a much as a diker.
Geen aarde aan de dijk brengenBringing no soil to the dike
Geen oude koeien uit de sloot halenNot draging old cows out of the ditch
Geen zoden aan de dijk brengenBringing no sod to the dike
Het hek is van de damThe fence is off the dam.
Het water komt op de dijkThe water comes on the dike
Hij laat het water over de dijk lopenHe lets the water run over the dike
Iemand van de wal in de sloot helpenHelping someone from the shore into the ditch
Men moet geen Haarlemmerdijkjes makenWe shouldn't make Haarlemmerdijkjes
Met de hakken over de slootWith heels of the ditch
Met je hakken over de slootWith your heels over the ditch
Oude koeien uit de sloot halenGetting old cows out of the ditch
Oude paarden jaagt men aan de dijkOld horses you chase to the dike.
Van de dam vliegenFlying of the dam.
Waar de dijk het laagst is, daar spoelt de vloed het eerstover heenWhere the dike is lowest, water runs over it first.
Water naar de zee dragenCarrying water to the sea
Zoden aan de dijk zettenSetting turf on de dike
WaterBeekStream, Brook, CreekWater
BinnenwaterenInland Waters
BinnenzeeInner Sea
BoezemBoezem
Bron(water) Spring, River Source
BuitenwaterExterior water
Dwarssloten
GeulChannel, Gully
GletsjerGlacier
HoofddiepHead (main) depth
HoofdkanaalHead (main) Channel
KanaalChannel 2
KanaliserenCanalize 2
KreekKreek2
KwelSeapage
KwelslootSeepage-Ditch
KwelstroomSeapage-current
KwelwaterSeapage water
MeerLake
OeverRiver Bank/Sea Shore
Oeverzone
PlasPool, puddle
PoelPool
RingvaartCircular canal2
RivierRiver
Sloot
SpringvloedSpring (high) tide
StuwenWeirs
StuwmeerDammed Lake
VaartCanal
Vloed(high) Tide
Wadi
WeteringWater course 2
ZeeSea
Zee-BoezemBay
ZijkanaalSide-channel
Zwetsloten
WaterschapDijkarbeiderDike worker / diker 11Water management
DijkbeslagRevetment 11
DijkbestuurDike board / authority or Dike management 11
DijkcedullenDijkcedullen
DijkcollegeDijk board (of directors)
DijkgraafDike-reeve 2
DijkgraafschapDike reeve area
DijklastDike-Tax (and Polder taxes)
DijklegerDike-Army
DijkplichteDike-duty
Dijkraad
DijkschouwInspection of dikes2
DijkslagDijkslag
DijksontvangerDike tax collector 7
DijkstoelDike Chair
DijkwerkerDiker 2, Dike worker 7
HeemraadDike-reeve
Heemraadschapsee waterschap
HoogheemraadHead dike-reeve
HoogheemraadschapDistrict water contol board
IngelandenProperty Owner
Ontwatering
OverstromingirrigatieOverflow Irrigation
PolderbestuurPolder water control board
RivierpolderRiver-Polder
SchoutSherriff, Bailiff 2
StormvloedkeringStorm Tide Turning (Barrier)
VeenpolderMoor Polder
WaterbeheersingWater Management
WaterbergingWater Storage Capacity
WaterbezwaarWater load?
WatergraafWater Reeve
Waterhuishoudingsee Waterbeheersing
WateringWater control board (Belgium)
WaterschapWater control body
WaterschaplastenWater control board taxes
WaterschapwapensCoat of Arms of Water Control Bodies
ZeepolderSea-Polder
ZijlvestLock water control board
ZomerpolderSummer-Polder see River-Polder
Glossary Index Home page