Verklarende woordenlijst / Glossary of Dutch words

NL Betekenis van

Dijkgraaf: meest gebruikelijke titel voor de vertegenwoordiger van de landsheer (onder de Republiek der Verenigde Nederlanden van de soevereine Provinciale Staten, tegenwoordig van de kroon) bij het bestuur der grotere waterschappen speciaal bij de hoogheemraadschappen of grootwaterschappen.1 De Dijkgraaf had de macht om belasting te heffen om de dijken en andere watershappen in de polder te onderhouden. Ze konden ook mensen en families de polder uitzetten als deze niet deden wat ze gevraagd werd.

De voorzitter van het waterschapsbestuur in Nederland of het polderbestuur in BelgiŽ. De functie is te vergelijken met die van een burgemeester van een gemeente. De dijkgraaf heeft de leiding van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur en voert de besluiten van eerstgenoemd college uit. De functie van dijkgraaf is ontstaan in de 13e eeuw, toen voor het onderhoud van de dijken een aantal organen in het leven werd geroepen (waterschap, heemraadschap en hoogheemraadschap) die onder voorzitterschap stonden van de dijkgraaf, een baljuw van de landsheer.4

Het beroep van dijkgraaf bestaat nog steeds.

Kijk ook naar

Heemraad, Dijkstoel, Schout, Watergraaf, dijkgraafschap

EN Meaning of

Dike-reeve 2:

The most commonly used title for the representative of the sovereign lord, eg a Baron, (under, what used to be, the Republic of Sovereign Provincial States of the United Netherlands, currently the Crown) governing the larger polders. The Dijkgraaf was often the chairperson of the district water control bodies in managing variously sized polders. The Dijkgraaf could tax the populace in the polder for the maintenance of dikes and other aspects of water control. They also had the power to evict people for noncompliance to the codes governing the control and maintenance of watershed areas within the polder.

The occupation of dijkgraaf still exists today

See also

Heemraad, Dijkstoel, Schout, Watergraaf, dijkgraafschap

Glossary Index Home page