Jacobus Dirk BARTH

Birth Name BARTH, Jacobus Dirk
Call Name Koos
Gramps ID I872
Gender male
Age at Death 70 years, 10 months, 17 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth [E0247] 11 December 1871    

 
Death [E0248] 28 October 1942 Dordrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1a]
Burial [E0249] 31 October 1942    

[2a] [1b]

Parents

Father Johannes Frederik BARTH [I7663]
Mother Reina Christina VISSER [I7664]

Families

Married Wife Adriana SMOUTER [I871]
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage [E3330] 25 July 1895 Barendrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1c] [3a]

Gallery

Narrative

Occupation: Broodbakker, Predikant ad. art. 8 DKO

[DKO betekend dat hij predikant geworden is op basis van zijn speciale talenten.] Source: Vink-Mallan

Narrative

Jacobus was eerst broodbakker te Heerjansdam en later werdt Jacobus een minister ad. artiekle 8 van de kerken order, dat betekend dat hij niet de normaale kerkelijke studies ondernam, maar hij werdt minister op de basis van zijn speciale talenten. ?? ??? 1872
Source: Vink/Mallan geneology Begraven Alg.gegraaf. Dordrecht, veld "N', rij 10, nr.1 Op grafsteen staaat: " Ik heb den goeden strijd Gestreden" Extra steen II Timotheus 4:7 en 8

Narrative

Jacobus Dirk Barth
bron gezinskaarten 1912-1939, kaartnummer 257 Alphen aan den Rijn
naam Jacobus Dirk Barth
partner Adriana Smouter
geboren 11-12-1871 te Heerjansdam
plaatsnaam Alphen aan den Rijn
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Narrative

Leven en werk van ds. J.D. Barth
Levensschets en vier preken.
Auteur: J. Mastenbroek

Prijs: € 16,50
Uitgever: Uitgeverij Den Hertog, Houten
Medium: Boek
EAN: 9789033114281
ISBN: 9033114283 / 90-331-1428-3
Gebonden
NUR: 681 - Historische biografieën
Trefwoorden: Preken, Biografie, Politiek, Gereformeerde Gemeenten, De woningen des Heeren
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Leverbaarheid: Uitverkocht

 

 

Levensschets van ds. J.D. Barth en vier preken van hem

Levensschets en vier preken. Ds. Jacobus Dirk Barth (1871-1942) werd in 1910 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Reeds in zijn studententijd waren er contacten met ds. Kersten, die verstevigd werden na de oprichting van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Ds. Barth was zeer geïnteresseerd in de politiek. In 1928 sloot ds. Barth zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Achtereenvolgens diende hij de gemeenten Vlaardingen, Borssele en Dordrecht. In 1940 werd hem eervol emeritaat verleend, waarna hij nog enige tijd hulpdiensten verrichtte in Nieuwerkerk (Zeeland). Op 28 oktober 1942 is ds. Barth plotseling overleden. Dit boek bevat een levensschets en een viertal preken die eerder verschenen zijn onder de titel De woningen des Heeren.

http://www.postorderboekhandel.nl/object/9789033114281/Leven_en_werk_van_ds__J_D__Barth/

Narrative

Borssele Gereformeerde Gemeente
Classis: Goes
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Borssele opgericht in Ca. 1858:
naam ds. J.D. Barth (Jacobus Dirk)
intrede ??-03-1930
herkomst Vlaardingen
afscheid /losmaking ??-08-1935
vervolg Dordrecht

http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=10497

Narrative

Jacobus Dirk Barth
[Sliedrecht 16-10-1910/bev. P J M de Bruin, Harderwijk 13-6-1915/bev. L Baas, Werkendam 21-3-1920/bev.J. Vreugdenhil, Alphen aan den Rijn 22-6-1924/bev. J L de Vries, ambt neergelegd 18-2-1928; overgegaan naar de Geref. Gem., beroepbaar 12-4-1928, Vlaardingen 10-7-1928/bev. G.H. Kersten, Borssele 20-3-1930/bev. M. Hofman, Dordrecht 12-9-1935/bev. G H Kersten, emeritus 1-2-1940, Hulpdiensten in Nieuwerkerk]
geb. Heerjansdam 11-12-1871, overl. Dordrecht 28-10-1942,
tr. Barendrecht 25-7-1895 Adriana Smouter, geb. 28-9-1866, overl. Dordrecht 16-12-1947, begr. Dordrecht 20-12-1947

http://home.versatel.nl/bblommers/cgpred.htm

Narrative

Nieuwerkerk Gereformeerde Gemeente
Classis: Tholen
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk opgericht in 1856:
Hulppredikanten:
Naam: ds. J.D. Barth (Jacobus Dirk)
Intrede: 1940
Herkoms: emeritus Dordrecht
afscheid/losmaking: 28-10-1942
vervolg: overleden

http://www.dominees.nl/dominees.nl/search.php?srt=g&id=12271

Source References

 1. Vink - Mallan ca 1345 - 2003 en aangetrouwde families [S178]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Jacobus Dirk (Koos) BARTH, 23 jaar oud, Broodbakker, Predikant ad. art.8 DKO. Geboren op 11-12-1871 om 8.30 uur te Heerjansdam, overleden op 28-10-1942 te Rotterdam op 70 jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Dordrecht.
   O.aankondiging vermeldt: Het behaagde den Heere heden, geheel onverwacht, van onze zijde weg te nemen, onzen dierbaren Echtgenoot den Heer Jacobus Dirk Barth Emeritus Predikant der Gereformeerde Gemeente in den ouderdom van ruim 70 jaar. Zijn heengaan was in de blijde Hope des Eeuwigen levens, waarvan hij in zijn laatste Predikataie j.l. Zondag getuigenis gaf, sprekende over 2 Tim. 4: 7 8. Mede namens wederzijdsche Familie: Wed. A. Barth Smouter. Nieuwerkerk Zeeland, 28 October 1942. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Zaterdag 31 October a.s. op de Algemeene Begraaftplaats te Dordrecht ca. 1.30 uur n.m. [na zijn laatste preek in Dordrecht, op de terugreis naar zijn huis in Nieuwerkerk, op het station in Dordrecht door een hartstilstand overleden.]

  2. Confidence: Very High
   General:

   Jacobus Dirk (Koos) BARTH, 23 jaar oud, Broodbakker, Predikant ad. art.8 DKO. Geboren op 11-12-1871 om 8.30 uur te Heerjansdam, overleden op 28-10-1942 te Rotterdam op 70 jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Dordrecht.
   SAD Alg.Begraafplaats te Dordrecht arch.180 149 150 reg. houdende aantekening van de eigendommen van de graven gelegen in veld N, inzake de bijzettingen en overschrijvingen 1938 1965 vermeldt: 257; etc., BEGRAVEN Volgnr. 461; Jaar 1942; Maand Oct; Datum 31; Naam en Voornamen Jacobus Dirk Barth; Ouderdom 70; Vak 10; No. 1; Laag 1.
   Op grafsteen staat: "Ik heb den goeden strijd Gestreden". Extra steen: II Timotheus 4:7 en 8.

  3. Confidence: Very High
   General:

   Adriana (Jaantje) SMOUTER, Dienstbode, geboren op 28-09-1866 om 1.00 uur te Ridderkerk, overleden op 16-12-1947 te Dordrecht op 81 jarige leeftijd, begraven op 20-12-1947 te Dordrecht.
   Ondertrouwd op 14-07-1895 te Barendrecht, gehuwd op 28 jarige leeftijd op 25-07-1895 te Barendrecht met Jacobus Dirk (Koos) BARTH, 23 jaar oud, Broodbakker, Predikant ad. art.8 DKO. Geboren op 11-12-1871 om 8.30 uur te Heerjansdam, overleden op 28-10-1942 te Rotterdam op 70 jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Dordrecht.
   NA Origineel T.boek Oost en West Barendrecht Huwelijken 1895 nr.59 blz.18 vermeldt: Huwelijks Akte 17 van Jacobus Dirk Barth en Adriana Smouter; verschenen Jacobus Dirk Barth oud 23 jaren van beroep broodbakker, geb. en won. te Heerjansdam meerderj. zoon van Johannes Frederik Barth, broodbakker en Reina Christina Visser z.b., echtelieden, beiden won. te Heerjansdam, te zamen alhier tegenwoordig en hunne toestemming ten huwelijk gevende en Adriana Smouter oud 28 jaren van beroep dienstbode geb. te Ridderkerk en won. te O. en W. Barendrecht, doch binnen de laatste 6 mnd. gewon. hebbende te Dordrecht meerderj. dochter van Bastiaan Smouter Koopman, en van Neeltje Klootwijk z.b., beiden won. te O. en W. Barendrecht te zamen alhier tegenwoordig en hunne toestemming ten huwelijk gevende. w.g. J.D. Barth, A. Smouter, J.F. Barth, R.C. Visser, B. Smouter, J.F. Barth, G. Barth. HeSmouter, F.P. Mallan en K. Spruit.

 2. Online Begraafplaatsen [S716]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Naam: Jacobus Dirk BARTH
   Geboren: 11-12-1871
   Overleden: 28-10-1942
   Lftd: 70
   echtgeno(o)t(e)
   opmerking: predikant der geref. gemeente te Dordrecht
   idnr: 29791
   aandds.: N10-01

   http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=47&grafid=29791&char=B

 3. Genlias [S196]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
   Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
   Algemeen Gemeente: Barendrecht
   Soort akte: Huwelijksakte
   Aktenummer: 17
   Datum: 25-07-1895
   Bruidegom Jacobus Dirk Barth
   Leeftijd: 23
   Geboorteplaats: Heerjansdam
   Bruid Adriana Smouter
   Leeftijd: 28
   Geboorteplaats: Ridderkerk
   Vader bruidegom Johannes Frederik Barth
   Moeder bruidegom Reina Christina Visser
   Vader bruid Bastiaan Smouter
   Moeder bruid Neeltje Klootwijk

Pedigree

 1. Johannes Frederik BARTH
  1. Reina Christina VISSER
   1. Jacobus Dirk BARTH
    1. Adriana SMOUTER

Ancestors