Death --> Death

Gramps ID E0248
Date 28 October 1942
Place Dordrecht, Zuid Holland, Nederland
Person(s) Jacobus Dirk BARTH

Source References

 1. Vink - Mallan ca 1345 - 2003 en aangetrouwde families [S178]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Jacobus Dirk (Koos) BARTH, 23 jaar oud, Broodbakker, Predikant ad. art.8 DKO. Geboren op 11-12-1871 om 8.30 uur te Heerjansdam, overleden op 28-10-1942 te Rotterdam op 70 jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Dordrecht.
   O.aankondiging vermeldt: Het behaagde den Heere heden, geheel onverwacht, van onze zijde weg te nemen, onzen dierbaren Echtgenoot den Heer Jacobus Dirk Barth Emeritus Predikant der Gereformeerde Gemeente in den ouderdom van ruim 70 jaar. Zijn heengaan was in de blijde Hope des Eeuwigen levens, waarvan hij in zijn laatste Predikataie j.l. Zondag getuigenis gaf, sprekende over 2 Tim. 4: 7 8. Mede namens wederzijdsche Familie: Wed. A. Barth Smouter. Nieuwerkerk Zeeland, 28 October 1942. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Zaterdag 31 October a.s. op de Algemeene Begraaftplaats te Dordrecht ca. 1.30 uur n.m. [na zijn laatste preek in Dordrecht, op de terugreis naar zijn huis in Nieuwerkerk, op het station in Dordrecht door een hartstilstand overleden.]