Neeltje MALLAN

Birth Name MALLAN, Neeltje
Also Known As VINK, Neeltje
Gramps ID I2401
Gender female
Age at Death 53 years, 4 months, 16 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth [E1584] 23 June 1903 Dordrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1a]
Christening [E1585] 12 July 1903 Dordrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1b]
Death [E1586] 9 November 1956 Dordrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1c]
Burial [E1587] 12 November 1956 Dordrecht, Zuid Holland, Nederland  

[1d]

Parents

Father Frederik Pieter MALLAN [I915]
Mother Maaike SMOUTER [I914]
Siblings
 1. Frederika MALLAN [I2396]
 2. Pieter MALLAN [I2397]
 3. (dood geboren zoon) MALLAN [I2399]
 4. (dood geboren zoon) MALLAN [I2400]
 5. Neeltje MALLAN [I1469]

Families

Married Husband Reinier Willem VINK [I1470]
  Children
 1. Neeltje VINK [I2307]
 2. Maaike VINK [I2309]
 3. Renée VINK [I2310]
 4. Pieternella VINK [I2311]
 5. Fredrika VINK [I2312]
 6. Fredrik Pieter VINK [I2313]
 7. Reinier Willem VINK [I2314]
 8. Pieter VINK [I2315]
 9. Rudolf Geert VINK [I2316]

Gallery

Narrative

Vijf en twintig jaren op Huwelijks dag, zonder beroep

Narrative

Fam. arch. vermeldt: Lidmaatkaart De Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dordrecht verklaart, dat Neeltje Mallan, geb. 23 Juni 1903, na afgelegde geloofsbelijdenis, als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk is aangenomen. Dordrecht, 1 April 1925. w.g. G. Verdoes kleijn. Predt, P.van Conomt van Vliet Oud. = [ouderling], JJAvanHelden
- Gedachtenis aan de Ure der Belijdenis. Neeltje Mallan is als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk aangenomen 1 April 1925 en bevestigd 5 April 1925. w.g. G. Verdoes Kleijn Ned. Herv. Pred., P.van Conomt van Vliet. JJAvanHelden Ouderlingen, te Dordrecht.

Source References

 1. Vink - Mallan ca 1345 - 2003 en aangetrouwde families [S178]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Neeltje MALLAN *, Huisnaaister, geboren op 23-06-1903 om 04:30 uur te Dordrecht, gedoopt op 12-07-1903 te Dordrecht, overleden op 09-11-1956 om 05:00 uur te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, begraven op 12-11-1956 te Dordrecht.
   SAD: G.akte No 682 vermeldt: verschenen Frederik Pieter Mallan oud 31 jaren, van beroep schoenmaker won. in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier, in het huis geteekend 128 aan den Singel is geb. een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoot Maaike Smoúter, z.b. won. alhier aan welk kind gegeven wordt de voornaam Neeltje. etc. w.g. F.P. Mallan. [Volgens overlevering in de familie is zij uit de 8e zwangerschap geb.]

  2. Confidence: Very High
   General:

   Neeltje MALLAN *, Huisnaaister, geboren op 23-06-1903 om 04:30 uur te Dordrecht, gedoopt op 12-07-1903 te Dordrecht, overleden op 09-11-1956 om 05:00 uur te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, begraven op 12-11-1956 te Dordrecht.
   SAD: G.akte No 682 vermeldt: verschenen Frederik Pieter Mallan oud 31 jaren, van beroep schoenmaker won. in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier, in het huis geteekend 128 aan den Singel is geb. een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoot Maaike Smoúter, z.b. won. alhier aan welk kind gegeven wordt de voornaam Neeltje. etc. w.g. F.P. Mallan. [Volgens overlevering in de familie is zij uit de 8e zwangerschap geb.
   - Reg. houdende een opgave v.d. gedoopten in de verschillende Kerken v.d. Ned.Herv.Gem. te Dordrecht arch.27.176 vermeldt: Geboorte dag. 23 Juni 1903; Doopdag. 12 Juli 1903; Namen der Vaders. Frederik Pieter Mallan; Namen der moeders. Maaike Smouter; Namen der Kinderen. Neeltje.

  3. Confidence: Very High
   General:

   Neeltje MALLAN *, Huisnaaister, geboren op 23-06-1903 om 04:30 uur te Dordrecht, gedoopt op 12-07-1903 te Dordrecht, overleden op 09-11-1956 om 05:00 uur te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, begraven op 12-11-1956 te Dordrecht.
   - Gezinskaart 1e serie mf306 no.17882 vermeldt: dagteekening en jaar van inschrijving(15) achtereenvolgens Museumstraat 3rd., Museumstraat 15rd.(woonhuis) en 15zw.(bedrijf).
   Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.682, dagt. en paraaf 14 03 1941 vermeldt: adres vanaf 25 Apr 1941 tot aan haar overlijden op de Groenmarkt 37rd, krijgt 21 Oct.41 P.B.26056.
   O.aankondiging vermeldt: Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwachts, mijn lieve Vrouw en onze zorgzame Moeder, Behuwd en Grootmoeder, Neeltje Vink, geboren Mallan, in de leeftijd van 53 jaren. Uit aller naam: R.W.Vink. Dordrecht. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 12 november op de Algemene Begraafplaats van uit de Aula. Vertrek van het sterfhuis 14.15 uur. [Overleden aan een hersenbloeding.]

  4. Confidence: Very High
   General:

   Neeltje MALLAN *, Huisnaaister, geboren op 23-06-1903 om 04:30 uur te Dordrecht, gedoopt op 12-07-1903 te Dordrecht, overleden op 09-11-1956 om 05:00 uur te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, begraven op 12-11-1956 te Dordrecht.
   SAD Alg.Begraafplaats te Dordrecht arch.180 149 150 reg. houdende aantekening van de eigendommen van de graven gelegen in veld N, inzake de bijzettingen en overschrijvingen 1938 1965 vermeldt: 1280, DATUM 16 Nov 1956; AANTEKENINGEN Verkocht aan Reinier Willem Vink geb. 7 October 1903 te Dordrecht, won. Groenmarkt 37 te Dordrecht. één eigen grafruimte I Kl B gelegen op Veld N vak 45 n° 32. (het mon. 80x180x110). BEGRAVEN Volgnr. 488; Jaar 1956; Maand Nov; Datum 12; Nr. v/h Plaatje 667; Naam en Voornamen Neeltje Mallan echtgen. R.W. Vink; Ouderdom 53; Rij/Vak 45; No 32; Laag On.
   Op de grafsteen staat de trouwtekst: Psalm 115:12 ["De Heer is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen"].

Pedigree

 1. Frederik Pieter MALLAN
  1. Maaike SMOUTER
   1. Frederika MALLAN
   2. Pieter MALLAN
   3. (dood geboren zoon) MALLAN
   4. (dood geboren zoon) MALLAN
   5. Neeltje MALLAN
    1. Reinier Willem VINK
     1. Neeltje VINK
     2. Maaike VINK
     3. Renée VINK
     4. Pieternella VINK
     5. Fredrika VINK
     6. Fredrik Pieter VINK
     7. Reinier Willem VINK
     8. Pieter VINK
     9. Rudolf Geert VINK
   6. Neeltje MALLAN

Ancestors