93 of 134

Smouter B Rotterdam addressbook 1934-1935

Narrative

Smouter Jr, B., in aardappelen en groenten - Graaf Florisstraat 23a
Smouter Sr, B., in aardappelen en groenten - Oudedijk 3b
idem. woonhuis Graaf Florisstrat 24a

References

  1. Bastiaan SMOUTER [I798]