17 of 134

Brief aan familie de Wit 1939 pt1

Narrative

Lieve Adri, Jaap, Greta en Neeltje!

Alleerst van harte gefeliciteert met de spoedige geboorte van U flinke Zoon
Arij Klaas! De Heere heeft het met U boven bidden en denken wel gemaakt he? Hij stemme U beiden harte tot dankbaarheid, en leeze U alle dingen van Hem te verwachten, die nooit beschaamd op stoffelijk en Geestelijk gebied, als wij het Hem oostmoedig vragen en afsmeeken, gelijk ik hoop dat U met mij dut zult gedaan hebben; Al zei ik U dat niet toen ik geweest ben; Ik deed dat toch, en heb ook graag dat jullie ook ieder voor zich je nooden en behoefte aan den troon der genade op leerd opdragen; je hoeft daar ook niet mee te koop te lopen. De Heer ziet alleen in ons hart op het waarachtig is. Ik hoop dat je weer spoedig hersteld mag zijn, en asl Neeltje weer thuis is, kom is spoedig kijken, als alles wel is. Alles gaat hier goed en niets nieuws dus zal ik het hier bij laten. Ik had al eerder geschreven maar Henk zei dat hij Donderdag naar U toeging als 't mooi weer was, maar nu regent het en geef ik deze brief met de krantenman mee. Bedank voor de spoedige bericht het Telgram en briefje in 't kisje. Greta ben je blij met je broertje? Geef hem maar een paar kusjes vor me hoor. Vele hartelijke Groeten van on drieen, Pa, Moe en Henk

Ik kon toch merke dat je Vader erg blij was dat het Arij Klaas heet, hij glunderde.

References

  1. Arij van den HEUVEL [I225]
  2. Pieternella SMOUTER [I226]