Death --> Death

Gramps ID E0068
Date 18 December 1913
Place Charlois, Rotterdam, Zuid Holland, Nederland
Person(s) Neeltje KLOOTWIJK

Source References

 1. Rouwkaart [S155]
  1. Page: Rouwkaart van Neeltje Klootwijk
   Confidence: Very High
 2. Digitale Stamboom [S709]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Overledene Neeltje Klootwijk , 74 jaar
   Vader Arie Klootwijk
   Moeder Adriana Punt
   weduwe/weduwnaar Bastiaan Smouter
   Plaats Rotterdam
   Datum overlijden 18-12-1913
   Opmerkingen akte nr. 5221
   Bronverwijzing Rotterdam1913g020

 3. Vink - Mallan ca 1345 - 2003 en aangetrouwde families [S178]
  1. Confidence: Very High
   General:

   Neeltje KLOOTWIJK, 21 jaar oud, Arbeidster, geboren op 17-09-1839 om 1.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 18-12-1913 te Rotterdam Charlois op 74 jarige leeftijd.
   GA Ridderkerk H.akte no.34 vermeldt: en Neeltje Klootwijk, oud 21 jaren arbeidster won. te Ridderkerk minderj. dr. van Arie Klootwijk overl., en van Adriaantje Punt arbeidster won. te Ridderkerk
   Bev.Reg Oost- en West Barendrecht vanaf 1906 blz.22 vermeldt: 26-03-1910 vertrokken naar Rotterdam
   Overlijdings aankondiging vermeldt: Heden overleden tot onze diep droefheid, in de volle zekerheid des eeuwigen levens, mijn innig geliefde Echtgenoote en der kinderen Moeder, Behuwd-, Groot en Over-Grootmoeder, Mejuffrouw N. Smouter-Klootwijk in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam, B.Smouter. Rotterdam, Charlois, Schulpweg 731.

 4. Wit-Schouten, Greta de [S158]
  1. Confidence: High