57 of 119
Gedicht aan moeder Suzanna Dorsman van Teunis Dijkgraaf

Gedicht aan moeder Suzanna Dorsman van Teunis Dijkgraaf

Narrative

13 maart 1878 13 Maart 1928
Jubellied

Ten gelegenheid van hunne vijftig jarige echtvereenigning, om mijn geliefde ouders opgedragen en met Vrouw en kinderen gezongen op hunne bruiloft den 13den Maart 1928

T.Dijkgraaf

Dag van vreugde, dag van blijdschap
Reeds zoo lang door ons verbeid
Stijg ons feestied, stijg 't naar boven
God Den Vader toegeweid
Die U vijftig jaren leidde
Door zijn trouwe had bewaard
aan Hem all d'eer

Goeden bruidspaar, U ter eere
Zingen wij met blij gemoed
Dankbaar dat wij mogen brengen
U een kinderlijk groet.
Ja wij zingen, en wij wenschen
Vele jaren U nog zaam'
Vereend te zijn

Jaren kwamen, jaren gingen
Brachten wis'lend lief en leed
Onvermoeid was steeds Uw werken
Dat gij voor de Uwen deedt.
Altijkd voorwaarts, in vertrouwen
Werd Uw vlijt en zorg beloond,
Uw lee verhoord.

Dat gezondheid, voorspoed, liefde
Jaren rijk aan zonneschijn
't Is ons aller wensch en hopen
Dat het voor U, zoo mag zijn
Blijft Gods liefde U steeds omringen
Leid Hij U aan zijne Hand
Naar 't Vaderhuis.

References

  1. DIJKGRAAF, Teunis [I1174]